Charactertiers

Tähemärgitasemed / Salemi linn

Ehkki Salemi linnas on mitmed rollid arvamusele avatud, on siiski üksikud rollid, milles enamik inimesi nõustub. Linn Vanglimees on kõige võimsam käepide ja…